Patient Welfare Fund

 

Patient Details June-2019

 

 

SR.NO.

 

 

Medical Record No.

 

 

Name of Patient

 

 

Age

 

 

M/F

 

 

Village

 

 

Consultation Fees

 

 

Dis Charge

 

 

Lab Test Expenditure

 

 

CT Scan

 

 

MRI

 

 

2D Echo/Usg

 

 

Surgery Charges

 

 

Total Amount

 

1
000232391
NARAN MEGHRAJ GADHVI
56
M
Kandagra
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
2
000006396
SOBHNABEN S CHAVDA
31
F
Naliya
0.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
3
000229124
GAFUR FAKIRMAMAD CHAKI
30
M
Bhuj
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
4
000191592
RITA J MOTIVARSA
54
F
Bhuj
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
5
000134269
ANSUYA L JETHVA
74
F
Bhuj
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
6
000223373
UMAR MAMAD NODE
40
M
Anjar
0.00
1800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1800.00
7
000233822
ADIL IKBAL MAKRANI
28
M
Bhuj
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
8
000123693
PRAVIN VELJI GARVA
35
M
Madhapar
0.00
860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
860.00
9
000234160
ISMAIL OSMAN CHAKI
54
M
Matana Madh
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
10
000226235
RAMESHBHAI PRABHULAL BHOJVANI
55
M
Madhapar
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
11
000230739
ANAPURNA MANSUKHLAL PADHIYAR
70
F
Adipur
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
12
000233745
GOSWAMI TEJASH BHARTHI
21
M
Bhuj
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
13
000049636
PUSHPABEN MEGHVAD
35
F
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
14
000234481
ISWARGIRI NARANGIRI BAVAJI
55
M
Angiya
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
15
000235845
MUKESHCHANDR . YADAV
43
M
Mundra
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
16
000220943
KAPIL AHIR .
38
M
Bhuj
0.00
910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910.00
17
000213444
SARIFA YAKUB BHATTI
40
F
Mundra
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
18
000236731
ANJNABEN SANJAY GOR
40
F
Bhuj
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
500.00
19
000235064
VIJAY . KUMAR
25
M
Sandhan
0.00
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
700.00
20
000238681
PARVATIBEN JUMA BHADRU
21
F
Mirjapar
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
1000.00
21
000235174
HALIMA SIDHIK CHARECHA
40
F
Khari Rohar
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
22
000239481
KARAN JORUBHA VAGHELA
27
M
Mundra
0.00
0.00
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
3000.00
23
000221761
RAVIKUMAR RAMJIBHAI MAHESHWARI
20
M
Gandhidham
0.00
0.00
500.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2500.00
24
000045646
MUKESH VELJI GOR
58
M
Bhuj
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
25
000238908
LAKHMANBHAI KHIMJIBHAI CHAVDA
50
M
Chandiya
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
26
000240075
BALRAM KAMLESH MAHOR
20
M
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
27
000240188
IMRAN NURMAHMAD MEMON
29
M
Kothara
0.00
610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
610.00
28
000239225
UNKNOWN PERSON . .
27
M
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
29
000240965
VIPUL . THACKER
22
M
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
30
000237716
HARESH RAMA THKOR
20
M
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
31
000239668
SOMBAI DEVRAJ GADHVI
30
F
Gandhidham
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
32
000241706
SULEMAN MAMAD SAMA
60
M
Nakhatrana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
33
000241459
ISMAIL IBHRAM TRAYA
70
M
Kamaguna
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
34
000243115
NISHANT K ARIYA
24
M
Khakhar
0.00
0.00
0.00
2000.00
1000.00
0.00
0.00
3000.00
35
000243383
JADEJA RENUKABA PRAVINSINH
27
F
Khirsara
0.00
820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
36
000241096
MAMADHUSEN SULEMAN NODE
17
M
Naliya
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
37
000243421
ILIYS KASAM VAGHER
39
M
Mandvi
0.00
0.00
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
3000.00
38
000240160
SUGNABEN JIVABHAI RABARI
35
F
Bhuj
0.00
2200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200.00
39
000243112
L D SINGH
71
M
Bhuj
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
40
000245693
RAMESHBHAI SAMJIBHAI SANJOT
43
M
Bidada
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
0.00
0.00
750.00
41
000246046
SAVITABEN MULSANKAR GARVA
37
F
Mangvana
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
42
000006506
BHAGVATIBEN SONI
49
F
Bhuj
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
43
000245944
ADIWAL . MAKRANI
28
M
Bhuj
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
44
000246787
MAHENDRASINH D SODHA
30
M
Khambhala
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
1500.00
Total Amount
45800.00
 
Total
Amount
 
  1 OPD Patients 0 0.00
  2 IPD Patients 45 45800.00

 

 

 

Patient Details July-2019
Sr.No.
Medical Record No.
Name of Patient
Age
M/F
Village
Consultation Fees
Dis Charge
Lab Test Expenditure
CT Scan
MRI
2D Echo/Usg
Surgery Charge
Total Amount
Adahar Number
Mobile Number
1
242206
NARAN SINGH
40
M
MUNDRA
0.00
1360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1360.00
   
2
248546
MAMAD BHACHA JAT
50
M
SUKHPAR
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
   
3
248513
FATMABAI OSMAN SEKH
51
F
MANDVI
0.00
305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
305.00
   
4
248605
JOGNATHAY CHIRAJIVI
43
M
RAMBAG
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
400.00
   
5
176106
SERBANU ALIMAMAD SANGAR
40
M
LORIYA
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
   
6
241609
CHANDRIKABEN NARMADASANKAR
77
F
BHUJ
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
870464980354
8108814777
7
61132
SHAKTISINH P CHAUHAN
40
M
MUNDRA
0.00
510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510.00
501724941282
9925688355
8
23519
ANVAR CHAKI
28
M
BHUJ
0.00
0.00
0.00
0.00
3000.00
0.00
0.00
3000.00
582756524439
9484553063
9
250568
RAMILABEN ALABHAI CHAVDA
30
F
KANJARA
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
1000.00
 
9727815200
10
248732
FATMABEN DAUD KEVAR
36
F
THARAVDA
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
638103415637
7767696449
11
247367
CGHANSHYAM HEMRAJ THACKER
55
M
MADHAPAR
0.00
1300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1300.00
   
12
256604
HALIMABEN HARUN
70
F
BHUJODI
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
 
9924879311
13
252700
RAJESHBHAI KASHIGAR GOSWAMI
51
M
MADHAPAR
0.00
0.00
0.00
0.00
3000.00
400.00
0.00
3400.00
   
14
222962
NURBANU ISHMAIL PADHIYANI
60
F
MUNDRA
0.00
0.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
389266537520
 
15
235845
VELJI AATHU MAHESWARI
74
M
RAMANIYA
0.00
200.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2200.00
839786683796
9687071272
16
248148
KUVARBEN DANGAR
37
F
VALADIYA
0.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
0.00
0.00
2000.00
242935503899
9925719015
17
253982
FARIDABEN ABBASALI SAIJAD
60
F
Mundra
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
   
18
251228
AMINABAI ISMAIL MEMAN
45
F
MOKHARA
0.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
1500.00
771163991980
9925351085
19
254188
DHANJIBHAI JAMU KOLI
40
M
MANJAL
0.00
0.00
100.00
1000.00
0.00
0.00
0.00
1100.00
 
9586456580
20
254831
ARTI GORADIYA
24
F
DAYAPAR
0.00
0.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
215786669658
7359162613
21
255099
MANSUR MEMAN
40
M
BHUJ
0.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
1500.00
914035863087
9879320071
22
8937
KABITABEN ISHWAR GUSAI
19
F
BHUJ
0.00
360.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
912835131716
9726571289
Total
29095.00
 
Total
Amount
  1 OPD Patients 0 0.00
  2 IPD Patients 45 29095.00
Location
Contact Info
Privacy Policy | Legal disclaimer | Terms of use | Sitemap
2019Adani group, Designed and Developed by CR2 Technologies Ltd.